Idle Golf Tycoon – Làm cách nào để sử dụng Hệ số mua? | App4vn.com

Tùy thuộc vào số tiền bạn đã tiết kiệm được, bạn có thể mua nhiều cấp độ cho Hộp Tee cùng một lúc! Bạn có thể mua 1, 25, 100 hoặc sử dụng tất cả số tiền của mình để mua số cấp tối đa bạn có thể chi trả cho Hộp Tee đó.Mua nhiều cấp độ cùng một lúc là điều tuyệt vời nếu bạn có nhiều Tiền mặt được tiết kiệm và bạn muốn nhanh chóng tăng cấp Hộp Tee!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Idle Golf Tycoon Game GUIDE

More from my site

  • Idle Golf Tycoon – Làm thế nào để nâng cấp làm việc?
  • Idle Golf Tycoon – Tôi chơi như thế nào?
  • Idle Golf Tycoon – Huấn luyện viên làm gì?
  • Idle Golf Tycoon – Làm thế nào để Shots nóng làm việc?
  • Idle Golf Tycoon – Tất cả về Pass quảng cáo
  • Idle Golf Tycoon – Máy kéo dùng để làm gì?
  • Idle Golf Tycoon – Trancendence là gì?
  • Idle Golf Tycoon – Danh hiệu là gì?
  • Idle Golf Tycoon – Có gì trong Pro Shop?
  • Idle Golf Tycoon – Golf nhàn rỗi là gì?